Over Ad hoc doctor

Diversiteit

Er zijn artsen nodig voor heel veel verschillende opdrachten, zoals bij expedities, congressen of evenementen. Ook in vluchtelingenkampen en bij verschillende humanitaire projecten zijn regelmatig artsen nodig. Eigenlijk is er geen activiteit waarbij er niet nagedacht moet worden over de gezondheid en veiligheid van de deelnemers. In toenemende mate zal dan ook de aanwezigheid of het advies van een arts gewenst zijn.

Matchmaking

Op dit moment worden deze opdrachten via te veel verschillende kanalen aangeboden en is het zowel voor arts als opdrachtgever moeilijk elkaar te vinden.

Ad Hoc Doctor brengt geïnteresseerde artsen en opdrachtgevers met elkaar in contact

TOEKOMST VAN AD HOC DOCTOR

Op dit moment is AdHocDoctor druk bezig met het inventariseren van de behoefte naar een dergelijk platform door het enthousiasme van artsen en potentiële opdrachtgevers te peilen. Lees daarom goed de pagina die op u als arts, bedrijf of (non-profit) organisatie van toepassing is

Als het blijkt dat er voldoende draagvlak is voor dit platform bij zowel artsen als opdrachtgevers zal actief gebouwd gaan worden aan de toekomst van AdHocDoctor.

Uw steun en input is dan ook onmisbaar om Ad Hoc Doctor tot een succes te maken.